Choose your language :

Dokumenty dla firm – import

Dokumenty wymagane do zgłoszenia celnego dla firm:

IMPORT:

1. Upoważnienie dla naszej agencji celnej w oryginale pobierz plik.
Upoważnienie musi być podpisane czytelnie przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania firmy zgodnie z KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

2. REGON, NIP oraz KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( kopie ).
W przypadku niezgodności adresu na zaświadczeniu o numerze NIP, prosimy o dostarczenie kopii formularza aktualizacyjnego NIP-2 lub NIP-5. W przypadku różnic między adresem na fakturze, a adresem podanym w dokumentach firmy, prosimy o pisemne wyjaśnienie adresowane do U.C.

3. Faktura, musi zawierać takie dane jak:

4. Tłumaczenie faktury. Należy podać polską nazwę towaru umożliwiającą taryfikację celną, imię, nazwisko i numer dowodu tożsamości osoby tłumaczącej. W celu poprawnej taryfikacji prosimy również podać ewentualnie przeznaczenie towaru, rodzaj materiał, z którego jest wykonany. W przypadku, gdy towar jest elementem maszyny lub urządzenia, prosimy podać nazwę urządzenia lub jego przeznaczenie. Prosimy o propozycję kodu taryfy celnej oraz informacje, jeżeli towar podlega specyficznym stawkom celnym lub podatkowym ( np. 8% VAT dla wyrobów medycznych, 0% cła ze względu na przeznaczenie, itp. ).

5. Numer EORI – UWAGA nr. jest niezbędny do dokonania zgłoszenia celnego (brak rejestracji firmy w ewidencji EORI uniemożliwia dokonanie zgłoszenia celnego).

6. Rejestracja w Podsystemie Danych Referencyjnych ( PDR) Urzędu Celnego