Choose your language :

Dokumenty dla osób prywatnych

Wymagania dotyczące dokumentów towarzyszących przesyłce

Dokumenty wymagane do zgłoszenia celnego dla osób prywatnych:
1. Upoważnienie dla naszej agencji w ORYGINALE (wyslij prośbę o druk)
  • powinno być podpisane czytelnie
  • skreślenie jednego z punktów od A-G na upoważnieniu oznacza jego charakter SZCZEGÓLNY
2. Kopia z dowodu osobistego ( dane osobowe są przetwarzane i przechowywane zgodnie z wymogami Ustawy – O ochronie danych osobowych, zbiór danych osobowych jest zarejestrowany w GIODO) .
3. Bagaż wysłany w ślad za podróżnym – kopia biletu, stempel w paszporcie z datą przekroczenia granicy
4. Tłumaczenie faktury. Należy podać polską nazwę towaru umożliwiającą taryfikację celną, imię, nazwisko i numer dowodu tożsamości osoby tłumaczącej. Prosimy również podać przeznaczenie towaru, materiał z którego jest wykonany. W przypadku gdy towar jest elementem maszyny lub urządzenia, prosimy podać nazwę urządzenia lub jego przeznaczenie. Prosimy o propozycję kodu taryfy celnej.

Faktura musi zawierać:  

  • numer i datę wystawienia
  • pełny adres nadawcy i odbiorcy
  • wszystkie pozycje zawarte w przesyłce muszą być wyspecyfikowane z ilością, wartością za sztukę
  • walutę i wartość ogółem
  • warunki dostawy na podstawie INCOTERMS 2010, brak określonych warunków dostawy bądź nieprawidłowe określenie spowoduje -doliczenie kosztów transportu na podstawie stawek IATA – zwiększy wartość celną towaru.
  • jeśli towar ma pochodzenie preferencyjne – formułę preferencyjną
  • kraj pochodzenia
Ze względu na zmienięjace się przepisy w celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt z naszą agencją celną: customs@rgw-express.pl