Choose your language :

Dokumenty dla firm – export

EXPORT:

1. Upoważnienie dla naszej agencji celnej w oryginale pobierz plik.
Upoważnienie musi być podpisane czytelnie przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania firmy zgodnie z KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

2. REGON, NIP oraz KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( kopie ).
W przypadku niezgodności adresu na zaświadczeniu o numerze NIP, prosimy o dostarczenie kopii formularza aktualizacyjnego NIP-2 lub NIP-5. W przypadku różnic między adresem na fakturze, a adresem podanym w dokumentach firmy, prosimy o pisemne wyjaśnienie adresowane do U.C.

3. Faktura, musi zawierać takie dane jak:

4. Tłumaczenie faktury. Należy podać polską nazwę towaru umożliwiającą taryfikację celną, imię, nazwisko i numer dowodu tożsamości osoby tłumaczącej. W celu poprawnej taryfikacji prosimy również podać ewentualnie przeznaczenie towaru, rodzaj materiał, z którego jest wykonany. W przypadku, gdy towar jest elementem maszyny lub urządzenia, prosimy podać nazwę urządzenia lub jego przeznaczenie. Prosimy o propozycję kodu taryfy celnej oraz informacje, jeżeli wysłany towar będzie powracał w stanie nie zmienionym na obszar EU w ciągu trzech lat od daty wysyłki poza obszar EU.

5. Numer EORI – UWAGA nr. jest niezbędny do dokonania zgłoszenia celnego.

6. Rejestracja w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) Urzędu Celnego

7. Oświadczenie ( dotyczące towarów strategicznych ). Oświadczenie jest informacją dla Urzędu Celnego iż wysłany towar nie podlega ograniczeniom w wywozie. Określenie czy towar, który ma zostać wyeksportowany znajduje się na wykazach towarów o znaczeniu strategicznym i wymaga w związku z tym uzyskania zezwolenia na ten eksport – należy do przedsiębiorcy.

Wzór oświadczenia

Ze względu na zmieniające się przepisy w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą agencją celną: customs@rgw-express.pl .

Powyższe informacje maja charakter ogólny , w przypadku specyficznych rodzajów odprawy celnej – procedury gospodarcze , prosimy o bezpośredni kontakt z agencja celną RGW

customs@rgw-express.pl, tel. 22 50 02 402 lub 405