Choose your language :

O firmie

Historia:

1983Hartmut Luetz. zakłada we Frankfurcie nad Menem firmę, której celem jest świadczenie usług o zachodnim standardzie w krajach socjalistycznych.
1990 – RGW zaczyna działalność na Węgrzech i w Polsce.
1991 – Jugosławia, ZSRR i Czechosłowacja dołączają do grupy
1994 – Powstaje Worldwide Airfreight Express Service. RGW członkiem IATA – IATA certyfikat
1994 – Własna strona internetowa z usługą śledzenia przesyłek.
1996 – Oficjalna licencja operatora kurierskiego.
2000 – Wyróżnienie linii lotniczych LOT za największy wzrost sprzedaży. Dyplom.
2002 – Uruchomienie numeru telefonu dostępnego 24 godziny na dobę.
2004 – Wyróżnienie Linii Lotniczych LOT dla najlepszego agenta za największą liczbę wysłanych przesyłek. Dyplom.
2006 – Wyróżnienie Linii Lotniczych LOT dla najlepszego agenta za największą liczbę wysłanych przesyłek. Dyplom.
2007 – Wyróżnienie Linii Lotniczych Swiss. Dyplom.
2010 – RGW uzyskało status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO – C
2011 – RGW uzyskało pozwolenie na stosowanie celnych procedur uproszczonych w imporcie oraz eksporcie w miejscu uznanym zlokalizowanym na terenie firmy.
2011 – RGW uzyskało pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych w tranzycie.
2011Certyfikat Dynamiczna Firma to wyróżnienie przyznawane przez HBI Polska najlepiej rozwijającym się na polskim rynku przedsiębiorstwom.
2012 – RGW uzyskało status Zarejestrowanego Agenta w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. PL/RA/00018-01/0514
2014 – Wdrożenie wewnętrznych Standardowych Procedur Operacyjnych zgodnych z wytycznymi
Unii Europejskiej wydanymi dnia 5 listopada 2013 w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD)
dotyczącej produktów leczniczych do stosowania u ludzi. Wytyczne
2018 – przejęcie nowych biur i powierzchni magazynowych umożliwiających dalszy rozwój usług logistycznych
2022 – RGW wdrożyło i certyfikowało Wewnętrzny System Kontroli umożliwiający transport technologii i usług o znaczeniu strategicznym.

Dyplomy i certyfikaty: