Choose your language :

Przewóz kabotażowy – czym jest? Na czym polega?

Przewóz kabotażowy - czym jest? Na czym polega?

W miarę postępu globalizacji i rozwoju handlu międzynarodowego, przewóz kabotażowy zyskuje na znaczeniu. Staje się również kluczowym czynnikiem, który decyduje o konkurencyjności firm transportowych na światowych rynkach.

Ale co tak naprawdę oznacza definicja „przewóz kabotażowy” i czy dokładnie się charakteryzuje? Przeanalizujemy to zagadnienie w dalszej części artykułu i odpowiemy na najważniejsze pytania.

Co to jest przewóz kabotażowy?

Przewóz kabotażowy jest to transport ładunków pomiędzy punktami odbioru zlokalizowanymi w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub EFTA, niż kraj, w którym przedsiębiorca założył swoją działalność gospodarczą. Dla przykładu, polskie firmy transportowe mogą realizować takie przewozy z Monachium do Drezna po dostarczeniu towaru do Niemiec z Polski.

Istota kabotażu leży w jego tymczasowym charakterze, gdzie usługa wykonywana jest za pomocą pojazdu zarejestrowanego poza granicami kraju. Praktyka kabotażu umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie międzynarodowej działalności transportowej, rozszerzając jej obszar poza granice kraju, w których znajduje się siedziba firmy. 

RGW Express doskonale zdaje sobie sprawę z istoty przewozu kabotażowego. Dzięki tej formie transportu możliwe jest zoptymalizowanie kosztów oraz wykorzystanie potencjału pojazdów w sposób bardziej efektywny. To rozwiązanie ogranicza ilość tzw. pustych przebiegów, czyli sytuacji, gdy pojazd wykonuje trasę bez załadunku.

Przepisy dotyczące przewozów kabotażowych

Zasady przewozu kabotażowego w Unii Europejskiej są jasno określone. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1072/2009. Stanowią one podstawę prawną dla tego rodzaju działalności.

Należy przy tym zaznaczyć, że kabotaż może być realizowany jedynie przez firmy, które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą w jednym z krajów UE lub EFTA oraz odpowiednią licencję transportową na przewozy międzynarodowe.

Obowiązujące przepisy obejmują różnorodne aspekty, w tym kwestie administracyjne, podatkowe oraz dotyczące bezpieczeństwa. Dzięki spójności przepisów unijnych i krajowych, unika się dyskryminacji na tle narodowości, co sprzyja uczciwej konkurencji na rynku transportowym.

Jako profesjonalna firma spedycyjna, znamy i przestrzega wszelkich regulacji dotyczących przewozów kabotażowych. Dzięki temu możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie, zapewniając klientom nie tylko efektywność, ale także bezpieczeństwo i rzetelność.

Wymagane dokumenty przy przewozie kabotażowym

Przewozów kabotażowy nakłada na przewoźników obowiązek przestrzegania odpowiednich procedur i posiadanie wymaganych dokumentów. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego precyzyjnie określa, jakie dokumenty powinny być dostępne podczas kontroli. Wśród nich znajdują się:

Ważne jest, aby w treści tych dokumentów znajdowały się precyzyjne informacje, takie jak nazwy i adresy nadawcy oraz przewoźnika, data i podpis odbioru towaru, a także numery rejestracyjne pojazdów i charakter dostarczonych rzeczy.

Magazyn przeładunkowy

Różnice między przewozem kabotażowym, a kombinowanym

Przewóz kabotażowy i przewóz kombinowany to dwa różne podejścia do transportu, z każdym posiadającym swoje charakterystyczne cechy. Przewóz kombinowany, zgodnie z definicją, obejmuje wykorzystanie różnych środków transportu – od drogi przez żeglugę śródlądową lub morską, aż po koleje.

Natomiast przewóz kabotażowy to proces transportu ładunków pomiędzy punktami odbioru, które znajdują się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub EFTA, niż ten, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. W kontekście obu rodzajów transportu ważne są nowe przepisy unijne w ramach Pakietu Mobilności.

Te regulacje otwierają możliwość stosowania przepisów krajowych do przewozów kabotażowych, które stanowią pierwszy lub ostatni odcinek transportu kombinowanego. W ten sposób, oba rodzaje przewozów stają się częścią szerszego kontekstu regulacyjnego, co ma istotne znaczenie dla przewoźników działających na obszarze Unii Europejskiej i EFTA.

Otwiera to nowe możliwości dla efektywności operacyjnej i konkurencyjności, ale równocześnie wymaga zrozumienia i przestrzegania aktualnych przepisów. Za ich złamanie grożą surowe sankcje i kary finansowe.

Kary przy przewozie kabotażowym

Konsekwencje za naruszenia przepisów europejskich są bardzo dotkliwe, Obejmują one różnorodne sankcje, takie jak:

Każde państwo może określić własne kary za wykroczenia w zakresie przewozów kabotażowych. Na przykład w Polsce naruszenie przepisów dotyczących przewozów kabotażowych bez odpowiedniego zezwolenia może skutkować zakazem realizacji takich przewozów przez okres dwóch lat.

Natomiast w Niemczech oszustwa związane z tachografami mogą prowadzić do kar finansowych w wysokości od 15 000 do 18 000 euro. We Francji nieprzestrzeganie przepisów dotyczących odpoczynków tygodniowych może skutkować karą sięgającą nawet 30 000 euro. Z kolei odmowa okazania dokumentów kontroli drogowej może grozić karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

Firmy transportowe muszą więc znać obowiązujące przepisy, ponieważ od tego zależy ich sprawne funkcjonowanie w branży. Jeśli potrzebujesz profesjonalnego przewozu kabotażowego, zwróć się do RGW Express.

Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi możesz być pewien, że Twoje przesyłki będą dostarczone bezpiecznie i terminowo. Niezależnie od skali zlecenia, dbamy o efektywność i satysfakcję klienta na każdym etapie procesu transportowego.