Choose your language :

Magazyny czasowego składowania – jaka jest ich rola?

Magazyny czasowego składowania – jaka jest ich rola?

Magazyn czasowego składowania to miejsce, gdzie towar oczekuje na dopełnienie wszelkich wymogów celnych. Dzięki temu proces sprowadzania ładunków spoza Unii Europejskiej staje się bardziej płynny i kontrolowany.

To swoiste „przejściowe schronienie”, które pełni rolę mostu między momentem, kiedy towar przekracza granicę, a chwilą, kiedy zostaną dokonane formalności celne. Najczęściej magazyny czasowego składowania nadzorowane są przez agencje celna prowadzone przez firmy spedycyjne lub logistyczne.

Czym są magazyny czasowego składowania?

W międzynarodowym handlu skomplikowany proces sprowadzania towarów spoza Unii Europejskiej stawia przed przedsiębiorcami wiele wyzwań. Czasami importowany towar nie posiada całej wymaganej dokumentacji lub konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań

W tym kontekście magazyny czasowego składowania pełnią ważną rolę, oferując strategiczne rozwiązanie ułatwiające zachowanie zgodności z przepisami i płynny przepływ towarów przez granice. Czym tak naprawdę są te miejsca?

Magazyny czasowego składowania to wyjątkowe przestrzenie, które odgrywają kluczową rolę w procesie sprowadzania towarów spoza UE. Ich istota polega na zapewnieniu tymczasowego przechowywania przesyłek międzynarodowych pod dozorem agencji celnych.

Pozwala to na kontrolowany i bezpieczny przepływ towarów, zgodny z wymogami i przepisami prawnymi. Dzięki nim towar niespełniający wymagań nie musi być odsyłany do nadawcy.

Czasami magazyn czasowego składowania mylony jest ze składem celnym. Pomimo pewnych podobieństw, istnieją duże różnice między tymi dwiema formami przechowywania towarów, zarówno jeśli chodzi o czas, jak i cel.

Skład celny to miejsce, gdzie towar może pozostawać przez długi czas, nieograniczony limitem dni. To rozwiązanie szczególnie korzystne w przypadku towarów nieunijnych, które mogą być przechowywane bez presji czasowej.

Co więcej, w składzie celnym można podejmować różnorodne działania na towarze, włącznie z jego podziałem. Dzięki temu, płatności celno-skarbowe można dzielić na mniejsze partie, co może przynieść pewne korzyści finansowe.

Z kolei magazyn czasowego składowania cechuje się ograniczeniem czasowym. Zazwyczaj przyjmuje się określoną liczbę dni, w której towar może pozostawać w tym miejscu. Owszem, istnieje możliwość wydłużenia tego okresu za zgodą urzędu celnego, jednak czas pozostaje istotnym aspektem.

Magazyn ten ma służyć przede wszystkim dokładnemu uregulowaniu formalności celnoprawnych, takim jak uzupełnianie dokumentacji czy spełnianie dodatkowych wymogów.

Podczas przechowywania towaru w magazynie czasowego składowania, przedsiębiorca ma dostęp do towaru, ale nie może w żaden sposób zmieniać jego właściwości. Przepakowywanie czy inne manipulacje są niemożliwe.

magazyn czasowego składowania

Jak działają magazyny czasowego składowania?

Z magazynów czasowego składowania korzystają przedsiębiorcy, który chcą prowadzić międzynarodowy handel w sposób bezpieczny i legalny. Stanowią one ogniwo łączące import towarów  procesem odprawy, eliminując tym samym chaos i ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przepisów.

Najczęściej z tego rozwiązania korzystają firmy, gdy nie można dokonać skutecznego zgłoszenia celnego. Powodem tego są przeważnie braki w dokumentacji sanitarno-epidemiologicznej, handlowej lub konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń.

Do tego typu miejsc mogą trafić przesyłki lotnicze, morskie lub inny ładunek po przekroczeniu granic UE.  Dzięki temu możliwa jest identyfikacja i oznaczenie towaru, co zapewnia pełną kontrolę nad jego ruchem. Przesyłki są przechowywane pod ścisłym nadzorem pracowników agencji celnej. To znacząco redukuje ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów, zapewniając ich integralność.

Magazyny czasowego składowania dają przedsiębiorcom szansę na uzupełnienie brakujących dokumentów lub spełnienie innych formalności, które są kluczowe dla poprawnej odprawy celnej. W trakcie przechowywania towarów istnieje możliwość odroczenia opłat celnopodatkowych do momentu uzyskania brakujących dokumentów.

Towar z  magazynu może zostać wyprowadzony po spełnieniu wszelkim wymogów i jedynie w ilości zadeklarowanej na Przywozowej Deklaracji Skróconej.

Zalety magazynów czasowego składowania

Czasowe składowanie oferuje elastyczność w uzupełnianiu brakującej dokumentacji czy innych wymogów formalnych. To pozwala na uniknięcie zbędnej presji i pośpiechu w składaniu dokumentów, a także minimalizuje ryzyko błędów.

Korzystając z tego rozwiązania, możesz również odroczyć uregulowanie opłat celno-podatkowych do momentu pełnej odprawy. Są to miejsca, które zapewniają bezpieczne i kontrolowane przechowywanie towarów pod czujnym okiem kamer i pracowników.

Możesz liczyć na wsparcie eksperckie w zakresie procedur celnych, interpretacji przepisów oraz działanie zgodne z wymogami. To cenne źródło wiedzy, które pomoże ci uniknąć potencjalnych trudności.

Ponadto dzięki magazynom czasowego składowania ograniczasz ryzyko błędów czy nieprawidłowych działań. Masz kontrolę nad procesem odprawy celnej i dostęp do towaru. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zalet tego rozwiązania, zapraszamy do kontaktu.