Choose your language :

Który transport towarów jest najbezpieczniejszy?

Kontenery

Od drugiej połowy XX wieku rozwijany jest na świecie dział nauki zwany zarządzaniem ryzykiem tzw. Risk Management. Jest ona obecnie nieodłącznym elementem planowania strategii także w branży TSL. Ma ona za zadanie przewidzieć możliwe zagrożenia i zminimalizować ryzyko ich powstania, a w razie wystąpienia pozwala zaplanować sprawny scenariusz rozwiązania problemu i minimalizację skutków. Ciągłość i skuteczność dostaw jest kluczem do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorców branży transportowej. Bez wątpienia istnieje w niej wiele czynników, które mogą powodować zagrożenie dla terminowości dostaw, ale też dla bezpieczeństwa samego ładunku. Każdy przedsiębiorca opracowuje możliwe ryzyko dla swoich działalności. Głównymi zagrożeniami są w tej branży są:

Czynniki techniczne

Czynnik ludzki

Czynniki losowe

W przypadku transportu towarów na bezpieczne dowiezienie ładunku do punktu docelowego wpływ mają wszystkie te czynniki. Niektóre z nich możemy zminimalizować już na poziomie zarządzania, poprzez odpowiednie decyzje dotyczące środków transportu, ich stanu technicznego, wyboru doświadczonego kierowcy, opracowaniu planów awaryjnych w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych czynników losowych. Niebezpieczeństwo może wynikać, także z cech samego ładunku, towary niebezpieczne – substancje wybuchowe, żrące, silnie trujące kursują codziennie po drogach, morzach i nad naszymi głowami. Ryzyka nie da się nigdy wyeliminować w 100%, jednak poprzez odpowiednie zarządzanie możemy maksymalnie je zminimalizować. Dla różnych ładunków i środków transportu istnieją dodatkowo różne czynniki wpływające na ryzyko, ale który z nich jest tak naprawdę najbezpieczniejszy?

Transport morski

Transport morski

Dla przedsiębiorców z branży TSL nie jest zaskoczeniem, ze spedycja morska jest obecnie najbezpieczniejszą formą transportu towarów. Mimo, że drogi morskie wiążą się z szeregiem zagrożeń, dzięki zastosowaniu odpowiednich norm i reguł jesteśmy w stanie znacznie obniżyć ryzyko i podnieść poziom bezpieczeństwa do maksimum. W transporcie morskim szczególną grupę stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego w przypadku przewożenia towarów niebezpiecznych, a także trudna specyfikacja globalnego zasięgu. Jak przy każdym środku transportu tak i tutaj występuje zagrożenie uszkodzenia ładunku. W zakresie ograniczenia ryzyka transportu morskiego na szczeblu międzynarodowym, odpowiada Międzynarodowa Organizacja Morska. Ogromne znaczenie ma bezpieczeństwo statku, od którego zależy dalej bezpieczeństwo ludzi i ładunku. Nowoczesny fracht bardzo ułatwia żeglugę nawet po trudnych nawigacyjnie akwenach. Jednak w związku z ogromną ilością przesyłanych towarów tą drogą i jego znaczenia dla handlu globalnego, wiele organizacji i sztaby specjalistów pracują nad tym, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo transportu morskiego poprzez wprowadzanie przepisów prawnych i regulacji. A w nich na pierwszym miejscu zawsze stoi bezpieczeństwo człowieka. Każdy pracownik na statku transportowym musi przestrzegać restrykcyjnych reguł i procesów, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Zastosowanie różnego typu kontenerów zarówno do przesyłek drobnicowych jak i pełnokontenerowych pozwala na dobre zabezpieczenie wysyłanych towarów.

Transport drogowy

Transport drogowy

Transport drogowy jest najbardziej powszechną formą transportu, niestety jednocześnie jest w statystykach najbardziej niebezpieczną. Na bezpieczeństwo przewożonych ładunków wpływa w tym przypadku stan techniczny dróg, pojazdu, ale kluczową rolę gra doświadczenie kierowcy i jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Na drogach, w porównaniu do innych metod transportu, najczęściej dochodzi do wypadków. Jednak nawet w tym przypadku można zminimalizować zagrożenia, na które mamy wpływ. Człowiek jest najistotniejszą składową bezpieczeństwa na drogach, ale niestety często zawodną, dlatego taż ważnym jest zlecenie transportu sprawdzonym i doświadczonym kierowcom, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez specjalistyczne kursy. Dobre zabezpieczenie ładunku, regularność badań i przeglądów technicznych, pozwolą na zmniejszenie ryzyka.

Transport lotniczy

Transport lotniczy

Transport lotniczy, choć posiada krótką historię szybko rozwiał się do jednej z najbezpieczniejszych gałęzi środków transportu. Corocznie ogromne nakłady są wydawane na monitorowanie i usprawnianie względów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego przygotowuje regulacje i zaostrzenia norm i przepisów, aby podróżowanie samolotami było bezpieczne. Dodatkowo położenie Polski w centralnej części szlaków komunikacyjnym Europy sprawia, że infrastruktura jest ciągle unowocześniana.Na wybór frachtu lotniczego wpływa nie tylko bezpieczeństwo, ale też czas realizacji dostawy. Samoloty są niewątpliwie najszybszą możliwością dostarczenia ładunków na dużych dystansach. Transport lotniczy z Chin do Polski to obecnie kwestia nawet kilkunastu godzin. Wadą są jedynie koszty i ryzyko opóźnień związanych np. z pogodą czy awarią techniczną. Jednak z pomocą odpowiedniej agencji w przypadku przesyłek kryzysowych można mieć pewność, że przesyłka dotrze do miejsca docelowego w najkrótszym możliwym czasie, a w przypadku niespodziewanych sytuacji zostanie wdrożony plan awaryjny.

Transport kombinowany

Transport kombinowany z roku na rok cieszy się większą popularnością. W związku z podziałem trasy miedzy różne środki transportu rośnie liczba zagrożeń dla transportu. Jednak odpowiednio skoordynowany proces wyklucza pojawienie się błędów, opóźnień i uszkodzeń. Ciągłość i terminowość przewozu towaru w tym przypadku zależy od sprawności terminali przeładunkowych. Ważnymi czynnikami są też ich przepustowość oraz efektywność i zakres oferowanych usług. Wielokrotne przeładowywanie ładunku niesie większe ryzyko uszkodzenia, stąd konieczność korzystania z przewoźników oferujących nowoczesne, sprawne systemy przeładunkowe z dostosowanymi naczepami i kadrą doświadczonych pracowników. Zalety transportu kombinowanego są na tyle duże, że coraz chętniej przedsiębiorcy korzystają z tej usługi. Pozwala ona na realizowanie dostaw door-to-door, transport jest mniej zależny od warunków pogodowych, lepiej wykorzystany jest tabor i czas pracy kierowców, a także ich warunki. Przede wszystkim pozwala na obniżenie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa przez zmniejszenie eksploatacji floty pojazdów.

Przesyłki ekspresowe

Przesyłki ekspresowe realizowane są z pomocą najróżniejszych środków transportu zależnie od miejsca docelowego. Ekspresowe, to jednak nie znaczy, że przesyłane bez należytej uwagi. Te priorytetowe paczki i ładunki, jak każda inna muszą dotrzeć do punktu docelowego w całości, pomimo przyspieszenia procesu logistycznego. Paczka na każdym kroku jest monitorowana, a w przypadku przesyłek krytycznych dedykowany kurier pilnuje sprawnego i bezpiecznego doręczenia. Niezależnie czy decydujemy się na transport lotniczy z Chin, czy spedycję morską do USA przewoźnik musi tak samo zadbać o bezpieczne doręczenie ładunku i podjąć wszelkie kroki, aby zminimalizować ryzyko opóźnień i uszkodzeń. Do najbardziej bezpiecznych należą niewątpliwie spedycja morska i lotnicza. Maja one swoje wady i zalety, przy jednej trzeba liczyć się z długim oczekiwaniem, przy drugiej z wysokimi kosztami. W każdym przypadku mogą pojawić się losowe sytuacje, które nie są do przewidzenia, ale przewoźnik musi mieć opracowany plan awaryjny, który zminimalizuje jego skutki. Należy też pamiętać o ubezpieczeniu towarów na skutek uszkodzenia.