Choose your language :

Transport drobnicowy – co warto o nim wiedzieć?

Transport drobnicowy

Transport drobnicowy należy do najczęściej spotykanych i najtańszych w branży TSL. W skrócie określany jest z języka angielskiego jako LCL – less than container load w przypadku przewozu ładunków morskich, z w transporcie drogowym LTL – less than truckload i PL – partial load.

Tzw. drobnica jako przedmiot przewozu stanowi wszelkiego rodzaju towar przetworzony lub wyroby gotowe, które przemieszczane są w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych. Potocznie rzecz ujmując, są to różnego rodzaju pakunki o niewielkich gabarytach, małej objętości, transportowane z punktu A do B na różnych dystansach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Muszą mieć stałą formę zewnętrzną i nie mogę podlegać podziałowi przy przeładunku.

Ładunki drobnicowe można dodatkowo podzielić na dwa typy:

  1. 1. Z opakowaniem – w pudełkach, kartonach, butelkach, wiaderkach, workach itp.
  2. 2. Bez opakowania.

Jakie są główne cechy drobnicy?

Co nie może zostać nadane transportem drobnicowym?

Nie każdą przesyłkę będziemy mogli nadać transportem drobnicowym. Niemożliwe jest wysłanie żywych roślin i zwierząt, a także żywności. Ładunki niebezpieczne, jak broń, materiały wybuchowe, ze względu na specyfikę także nie mogą zostać nadane drobnicą. Warto pamiętać także o tym, że nie nadamy w ten sposób wartościowych wyrobów jubilerskich i papierów wartościowych.

Transport drogowy

Na czym polega transport drobnicowy?

Mimo dużej popularności tego typu transportu, nie należy on do najłatwiejszych w organizacji. Jest dużo bardziej skomplikowany od przewozu cało-pojazdowych. Spedytor musi wykazać się bardzo dobrą umiejętnością organizowania przestrzeni ładunkowej i planowania całego procesu. Samo załadowanie wymaga dobrego zagospodarowania przestrzenią ładunkową i odpowiedniego umieszczenia pakunków w zależności od wagi i kolejności rozładunku. Ładunki zbiorcze tworzy się poprzez np. stropowanie polegające na związaniu kilku sztuk ładunków, pakietyzację tj. łączenie opakowań w pakiety lub większe paczki, paletyzację, czyli umieszczanie ładunków na palecie oraz konteneryzację, czyli umieszczanie w kontenerze. Transport drobnicowy polega na skonsolidowaniu tego typu ładunków od różnych nadawców w jednym punkcie nadania lub w różnych miejscach na trasie. Proces będzie różnił się w zależności od skali usługi, czy jest wykonywana na poziomie krajowym, międzynarodowym, czy międzykontynentalnym.

Na co narażony jest ładunek w transporcie drobnicowym?

Drobnica jest dużo bardziej narażona na uszkodzenia w trakcie transportu w porównaniu do przesyłek pełno-pojazdowych czy pełno-kontenerowych. Wymaga więcej czasu i pracy w procesie załadunku i wyładunku, stąd najczęściej podlega jednostkowaniu tzn. łączeniu w poszczególne jednostki ładunkowe z kilku do kilkudziesięciu paczek.

Przesyłki drobnicowe narażone są w głównej mierze na uszkodzenia mechaniczne, związane z wzajemnym oddziaływaniem na siebie różnych paczek, ale także w związku z nieprawidłowym traktowaniem przez magazynierów czy kurierów, przez co uszkodzeniu lub zniszczeniu może ulec zarówno opakowanie, jak i zawartość. Niewielkie paczki narażone są bardziej na czynniki atmosferyczne, wysoką temperaturę, ostre promieniowanie słoneczne, deszcz, w przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia i opakowania, czynniki te są w stanie zniszczyć towar. Złe zabezpieczenie pakunku może spowodować dostanie się do środka szkodliwych drobnoustrojów lub szkodników. Odpowiednie zabezpieczenie ładunku bardzo mocno wpływa na jego bezpieczeństwo, ale też ułatwia realizację procesów w trakcie transportu, załadunku i wyładunku.

Przesyłki ekspresowe drobnicowe

Co wpływa na cenę transportu drobnicowego?

Zasadniczy wpływ na cenę mają waga i rozmiar przesyłki, dystans, na którym ma zostać przetransportowana oraz rodzaj usługi. Droższe będą przesyłki realizowane ekspresowo. Ostateczna wycena będzie zależeć także od typu przesyłki. Delikatne towary będą wiązały się z kosztami wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, czy użycia dodatkowych narzędzi podczas ładowania i rozładunku. Cena zależeć będzie też od usług celnych dla przesyłek międzynarodowych. Koszt transportu drobnicowego zależny jest w pełni od tego, co rzeczywiście przewozimy. Efektywne rozwiązania i odpowiednia organizacja sprawiają, że dla wielu przedsiębiorców jest to najtańszy i najbardziej optymalny sposób na transport przesyłek.