Choose your language :

Jak wygląda procedura przy odprawie celnej?

Agencja celnaProwadzisz biznes, którego ważną częścią jest eksport i import towarów? Odprawa celna to Twój chleb powszedni! Jeśli dopiero rozkręcasz firmę i w niedalekiej przyszłości planujesz wprowadzenie swoich towarów na rynek międzynarodowy – musisz wiedzieć, że odprawa celna wiąże się z szeregiem czynności realizowanych w ramach postępowania celnego, a Twoim obowiązkiem jest dopełnienie wszelkich formalności w tej kwestii. Na czym polega kontrola celna, jakie są jej rodzaje i co obejmują procedury celne?

Odpowiadamy na najważniejsze pytania i podpowiadamy najwygodniejsze rozwiązanie dla początkujących i zaawansowanych biznesów zajmujących się importem!

Co to jest odprawa celna?

Odprawa celna oznacza dopełnienie wszelkich czynności, które zostały przewidziane w ramach postępowania celnego w związku z przywozem z zagranicy lub wywozem zagranicę wybranych towarów. Przewożenie towarów pomiędzy państwami należącymi do Unii Europejskiej jest zwolnione z opłat / należności celnych. Import towarów z terytoriów państw niebędących członkami Unii Europejskiej na teren krajów członkowskich podlega obowiązkowi uiszczenia opłat celnych, które stanowią obecnie około 14% całkowitego budżetu UE.

Miejscem odprawy celnej jest ściśle określony i dokładnie oznaczony teren. Działania organów celnych mają na celu szczegółowe sprawdzenie przewożonego towaru pod względem zgodności obrotu towarowego z przepisami prawa i umowami międzynarodowymi. Aktem normatywnym regulującym wszelkie kwestie związane z odprawą celną jest Unijny Kodeks Celny, ustanowiony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013.

Rodzaje odprawy celnej

Obowiązkiem każdego importera jest odprawienie przewożonych przez niego towarów. Oznacza to konieczność przejścia procedury celnej oraz uiszczenia cła.

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje odprawy celnej:

transport drobnicowy

Jakie czynności obejmuje kontrola celna?

Kontrola celna polega na zweryfikowaniu przestrzeganiu przepisów prawa w zakresie: prawa celnego i wszelkich przepisów dotyczących przewozu towarów między krajami UE a państwami niebędącymi w UE, prawa podatkowego, prawa dewizowego, regulacji dotyczących gier hazardowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Organy celne mają szeroki wachlarz czynności, które mogą przeprowadzić w ramach kontroli – szczegółowo lub wyrywkowo, zawsze zgodnie z tym, co uznają za niezbędne w kontekście konkretnego towaru.

Jakie czynności obejmuje kontrola celna?

W ramach kontroli celnej weryfikowane jest istnienie i autentyczność oraz prawidłowość i ważność ww. dokumentów wraz z załącznikami. Kontrola celna może dodatkowo objąć m.in. księgowość i dokumenty dotyczące transakcji handlowych. Organy celne są również uprawnione do pobierania próbek towarów oraz ich rewizji.

Agencja celna Warszawa – dlaczego warto skorzystać z usług naszej firmy?

Mnogość obowiązków i formalności związanych z koniecznością przygotowania towarów do kontroli celnej może przytłaczać! To czasochłonne i pracochłonne zadanie, z którym jednak nie musisz radzić sobie na własną rękę! RGW Express to nie tylko firma spedycyjna z ponad 30-letnim doświadczeniem, ale również licencjonowana Agencja Celna Warszawa.

Nasze biuro celne w Warszawie zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie pośredniczenia pomiędzy wybranymi firmami / podmiotami gospodarczymi a administracjami celnymi poszczególnych krajów. Agencja Celna RGW posiada certyfikat AEO (Authorised Economic Operator). Możesz być pewien, że wszelkie formalności celne załatwimy dokładnie tak, jak trzeba – profesjonalnie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i na czas.