Choose your language :

Czym różni się spedycja od transportu?

Transport ciężarówką

Wiele osób błędnie utożsamia ze sobą te dwa pojęcia. Jednak należy pamiętać, że „spedycja” i „transport” mają inne znaczenia i przede wszystkim, co bardzo ważne, dotyczą różnego zakresu usług. Niektórzy stosują je zamiennie, podobnie jak pojęcia „spedytor” i „przewoźnik”, które choć dotyczą podobnej dziedziny, różnią się od siebie znaczeniowo.

Transport – czym formalnie jest?

Transport dotyczy sensu stricto przewozu, przemieszczania ładunków, towarów lub osób z punktu A do B z wykorzystaniem różnych środków transportu. Jego znaczenie odnosi się wyłącznie do tego wąskiego zakresu usługi. Dzieli się go standardowo na trzy rodzaje – drogowy, powietrzny, morski.

Transport lądowy może odbywać się po drogach z wykorzystaniem różnego typu pojazdów. W jego ramach wyróżnia się transport kolejowy wykonywany z pomocą taboru kolejowego. Fracht morski, statki, specjalistyczne jednostki służą do przewożenia towarów i pasażerów drogami morskimi. Samoloty, podczas różnego typu lotów, odpowiadają za przewóz ładunków i osób drogami powietrznymi.

Transport krajowy lub międzynarodowy może łączyć różne typy środków transportu w dowolnej kombinacji w ramach jednego zlecenia transportu mieszanego lub intermodalnego. Podpisując umowę spedycyjną będzie ona obejmowała zdecydowanie szerszy zakres usług niż umowa transportowa.

Spedycja – czym różni się od transportu?

W skrócie spedycja dotyczy wszystkiego, co wiąże się z organizacją transportu. Spedycja zatem obejmuje zdecydowanie szerszy zakres usług w swoim znaczeniu w porównaniu do transportu. Spedytor musi zająć się jego organizacją i wszelkimi pozostałymi procesami, jakie są z nim związane. Wśród nich do najważniejszych należą: