Choose your language :

Ściągnij niezbędne dokumenty

Dokumenty wymagane do zgłoszenia celnego dla firm:

Import : 
1. Upoważnienie dla naszej agencji celnej w oryginale pobierz plik.
Upoważnienie musi być podpisane czytelnie przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania firmy zgodnie z KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.


2. REGON, NIP oraz KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( kopie ).
W przypadku niezgodności adresu na zaświadczeniu o numerze NIP, prosimy o dostarczenie kopii formularza aktualizacyjnego NIP-2 lub NIP-5. W przypadku różnic między adresem na fakturze, a adresem podanym w dokumentach  firmy, prosimy o pisemne wyjaśnienie adresowane do U.C.


3.
Faktura,  musi zawierać takie dane jak:
– numer i data wystawienia
– pełny adres wystawiającego, kupującego, ewentualnie odbiorcy towaru
– rodzaj, ilość towaru, wartość ogółem, ceny jednostkowe ( w przypadku towarów otrzymywanych bezpłatnie, musi zostać podana ich realna wartość handlowa dla   celów celnych).
– określenie: rodzaju waluty, kraju pochodzenia towaru, warunków dostawy (zgodnie z incoterms 2010)


4.
Tłumaczenie faktury. Należy podać polską nazwę towaru umożliwiającą taryfikację celną, imię, nazwisko i numer dowodu tożsamości osoby tłumaczącej. W celu poprawnej taryfikacji prosimy również podać ewentualnie przeznaczenie towaru, rodzaj materiał, z którego jest wykonany. W przypadku, gdy towar jest  elementem maszyny lub urządzenia, prosimy podać nazwę urządzenia lub jego przeznaczenie. Prosimy o propozycję kodu taryfy celnej oraz informacje, jeżeli towar podlega specyficznym stawkom celnym lub podatkowym ( np. 8% VAT dla wyrobów  medycznych, 0% cła ze względu na przeznaczenie, itp. ).

5. Numer EORI   – UWAGA nr. jest niezbędny do dokonania zgłoszenia celnego (brak rejestracji firmy w ewidencji EORI uniemożliwia dokonanie zgłoszenia celnego).

6. Rejestracja w Podsystemie Danych Referencyjnych ( PDR

) Urzędu Celnego

Export : 

1. Upoważnienie dla naszej agencji celnej w oryginale pobierz plik.
Upoważnienie musi być podpisane czytelnie przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania firmy zgodnie z KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

 2. REGON, NIP oraz KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( kopie ).
W przypadku niezgodności adresu na zaświadczeniu o numerze NIP, prosimy o dostarczenie kopii formularza aktualizacyjnego NIP-2 lub NIP-5. W przypadku różnic między adresem na fakturze, a adresem podanym w dokumentach  firmy, prosimy o pisemne wyjaśnienie adresowane do U.C.


3.
Faktura,  musi zawierać takie dane jak:
– numer i data wystawienia
– pełny adres wystawiającego, kupującego, ewentualnie odbiorcy towaru
– rodzaj, ilość towaru, wartość ogółem, ceny jednostkowe ( w przypadku towarów wysłanych bezpłatnie, musi zostać podana ich realna wartość handlowa dla celów celnych).
– określenie: rodzaju waluty, kraju pochodzenia towaru, warunków dostawy (zgodnie z incoterms 2010)


4.
Tłumaczenie faktury. Należy podać polską nazwę towaru umożliwiającą taryfikację celną, imię, nazwisko i numer dowodu tożsamości osoby tłumaczącej. W celu poprawnej taryfikacji prosimy również podać ewentualnie przeznaczenie towaru, rodzaj materiał, z którego jest wykonany. W przypadku, gdy towar jest  elementem maszyny lub urządzenia, prosimy podać nazwę urządzenia lub jego przeznaczenie. Prosimy o propozycję kodu taryfy celnej oraz informacje, jeżeli wysłany towar będzie powracał w stanie nie zmienionym na obszar EU w ciągu trzech lat od daty wysyłki poza obszar EU.

5. Numer EORI  – UWAGA nr. jest niezbędny do dokonania zgłoszenia celnego.

6. Rejestracja w Podsystemie Danych Referencyjnych ( PDR ) Urzędu Celnego

7. Oświadczenie  ( dotyczące towarów strategicznych ). Oświadczenie jest informacją dla Urzędu Celnego iż wysłany towar nie podlega ograniczeniom w wywozie. Określenie czy towar, który ma zostać wyeksportowany znajduje się na wykazach towarów o znaczeniu strategicznym i wymaga w związku z tym uzyskania zezwolenia na ten eksport – należy do przedsiębiorcy.

Wzór oświadczenia

Ze względu na zmieniające się przepisy w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą agencją celną: customs@rgw-express.pl .

Powyższe informacje maja charakter ogólny , w przypadku specyficznych rodzajów odprawy celnej – procedury gospodarcze , prosimy o bezpośredni kontakt z agencja celną RGW 

customs@rgw-express.pl  , tel. 22 50 02 402 lub  405